Hitler: The Rise and Fall
Hitler: The Rise and Fall

Hitler: The Rise and Fall

En djupgående inblick i de trettio första åren av Adolf Hitlers liv, där vi upptäcker vad som förvandlade en utslagen österrikare till det nazistiska partiets obestridda ledare.