Signos
Signos

Signos

För läkaren Antonio Cruz är tiden mogen att hämnas den familjehändelse i barndomen som präglat hela hans liv.