Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads
Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads

Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads

Om förintelsen av hundratusentals judar och romer i de östeuropeiska länderna.