Shades of Blue
Shades of Blue

Shades of Blue

Den ensamstående mamman Harlee jobbar som hemlig agent för FBI mot anti-korruption. Hon är en del av en sammansvetsad enhet men snart står hon inför ett moralisk dilemma som kanske kommer tvinga henne motarbeta sina kollegor.