Salem
Salem

Salem

I 1600-talets Salem i Massachusetts ger en ogift mor upp sitt barn till djävulen, samtidigt som hon smider planer för att på bästa sätt utnyttja stadens rädslor.