Wicked Tuna: Outer Banks
Wicked Tuna: Outer Banks

Wicked Tuna: Outer Banks

Flera av Gloucesters bästa fiskare följer blåfenade tonfiskar söderut till Outer Banks.