The White Queen
The White Queen

The White Queen

Under det kaotiska 1400-talet i Storbritannien förs en kamp mellan två adelsfamiljer, House of York och House of Lancaster, vilket leder till ett utdraget inbördeskrig, även känt som Rosornas krig.