Murder in the First
Murder in the First

Murder in the First

Mordutredarna Hildy Mulligan och Terry English på San Francisco Police Department utreder komplicerade brottfall.