The Big Brain Theory
The Big Brain Theory

The Big Brain Theory

Konkurrenter har 30 minuter att komma fram till en lösning på en teknisk utmaning.