My 600-Lb. Life
My 600-Lb. Life

My 600-Lb. Life

Vi följer tolv personer som väger över 270 kg i deras vardag. Under ett års tid försöker de tillsammans gå ner hundratals kilon för att överleva.