Människa mot gepard
Människa mot gepard

Människa mot gepard

I det här programmet ställer man människans prestationsförmåga mot gepardens.