Chowder
Chowder

Chowder

Chowder är en ung lärling som arbetar i ett kök och hans dröm är att bli en berömd toppkock.