Afghanistans snöleoparder

Djur och Natur | Dokumentär | 2012 | 15 år

Förskare studerar Afghanistans skygga snöleopard.

Regissör:

Tony Gerber

Djur och Natur | Dokumentär | 2012 | 15 år

Trots att detta vackra och skygga kattdjur lever i en krigszon gör forskare sitt bästa för att fånga in, märka och studera det.

Regissör:

Tony Gerber

cover