Planet Earth

2006 | Fakta, Dokumentär
    Från frusen tundra i norr till uttorkade skogar vid ekvator. Sir David Attenborough presenterar en fänglande syn på jordens extrema förhållanden.
    Planet Earth