Africa's Outsiders
Africa's Outsiders

Africa's Outsiders

Följ berättelserna om tre djur som föddes som outsiders. Eftersom de har en helt annan färg än sina artfränder måste de kämpa hårdare för att överleva.