How Do They Do It?
How Do They Do It?

How Do They Do It?

Här visar man hur vanliga föremål och produkter som vi tar för givna i vårt dagliga liv tillverkas genom vetenskapliga processer.