Criminal Minds

2005 | Drama, Serier
    En trupp av FBI-eliter analyserar landets mest komplicerade och kriminella sinnen i hopp om att förutse förövarens nästa steg innan han slår till igen. Varje medlem i gruppen bidrar med sin kompetens för att i detalj förstå den kriminelles sinne.
    Criminal Minds