The Professor and the Madman
The Professor and the Madman

The Professor and the Madman

Historien handlar om hur professor James Murray och doktor WC Minor år 1857 tog sig an det ambitiösa projektet att sätta ihop ett lexikon över det engelska språket. Resultatet blev The Oxford English Dictionary, av många ansedd som det engelska språkets bibel.

Regissör:

Farhad Safinia