Life on the Line
Life on the Line

Life on the Line

Beau Ginner och hans modiga besättning som arbetar med kraftledningar har ett väldigt snävt schema enligt ett nytt kontrakt då de arbetar för att uppgradera elnätet i en del av Texas. De jobbar högt upp i luften med döden alldeles nära inpå. När Texas drabbas av en kraftig storm tvingas dessa kabelläggare att hantera en rad allt farligare haverier.

Regissör:

David Hackl