I sanningens namn

1996 | Drama | 1h 55m
    Överstelöjtnant Nat Serling orsakar genom en felaktig order flera amerikanska soldaters död där ett av offren var en god vän till honom. När han kommer hem får han i uppdrag att utreda omständigheterna runt en kvinnlig kaptens död i strid.
    REGI
    Edward Zwick
    I sanningens namn