The Whistleblower
The Whistleblower

The Whistleblower

Kathryn Bolkovac, en polis från Nebraska som deltar i FN:s fredsbevarande styrkor i efterkrigets Bosnien, avslöjar en sexskandal som FN har försökt dölja. Inspirerad av verkliga händelser.

Regissör:

Larysa Kondracki