Jade Fever

S02A01 Berg att bestiga
2015 | Reality
Den nya gruvsäsongen närmar sig. Claudia och hennes team hoppas att kunna kompensera för det förra årets dåliga resultat. När de får motorstopp måste de samarbeta för att nå fram till lägret.
Spela S02A01