Ink Master

S07A06 Under Pressure
2012 | Reality, Nöje, Hem och livsstil
Relationerna testas och nya allianser skapas under en påfrestande utmaning. En till veteran ansluter sig för att bekämpa allas fiende.
Spela S07A06