The Walking Dead
The Walking Dead

The Walking Dead

Tillbaka på varuhusets tak upptäcker gruppen att Merle är borta. När de hämtar vapnen som lämnats kvar blir de attackerade av några andra överlevare. I tumultet blir Glenn bortförd av de andra och gruppen måste köpslå för att få tillbaks honom.